พจนานุกรมเครื่องบด

 • ผลการค้นหาคำว่า "grind" จากพจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์

  slide way grinding เคร องกล งชน ดม รางเล อนหน าถอยหล ง valve grinder เคร องบดหร อล บล นเคร องยนต (เคร องบดวาว) valve grinder compound ผงกากเพชรผสมยางแล ว ใช ทำการบดล นเคร องยนต

 • พจนานุกรม Pound คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ …

  pound [n.] โขลก, ต อย, ตำ, ท บ, บด [n.] ย งกระหน ำ, ห ำห น [n.] โต (คล น) ความหมายจาก พจนาน กรมแปล อ งกฤษ-ไทย NECTEC''s Lexitron Dictionary Poundภาษาอ งกฤษ Poundภาษาไทย Poundความหมาย Dictionary Poundแปลว า Poundคำ ...

 • *เครื่องบด* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

  กากเพชร เคร องบดวาล ว, เร ยกเคร องล บม ดเป นต นชน ดหน ง ว า ห นกากเพชร. โกร ง ๑ (โก ร ง) น. เคร องบดยาร ปคล ายครกหร อถ วย ม สากสำหร บบดให ละเอ ยด, ล กษณนามว า ใบ

 • โม่ คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย ...

  โม่. น. เครื่องบดชนิดหนึ่งทําด้วยหิน รูปร่างคล้ายสีสีข้าว มี ๒ ส่วน ส่วนบนซึ่งเรียกว่าลูก โม่ นั้น มีมือถือสำหรับหมุน และมี ...

 • โม่

  เคร อง บด ชน ด หน ง ทำ ด วย ห น ร ปร าง คล าย ส ส ข าว คำกร ยา [แก ไข] โม (คำอาการนาม การโม ) บดให ละเอ ยดด วยโม ด เพ ม [แก ไข]

 • บด

  บด ( คำอาการนาม การบด ) กด และ ถู ให้ เปลือก แตก ให้ แหลก ให้ เป็น ผง หรือ ให้ เรียบ และ แน่น. บดข้าวเปลือก. บดข้าวสุก.

 • 【พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย】เครื่องอุปโภค : …

  . かんきせん. เครื่องดูดควัน (ในครัว),พัดลมระบายอากาศ. . かんそうき. เครื่องอบผ้า. . かんでんち. ถ่านไฟฉาย,แบตเตอรี่แบบแห้ง.

 • *เครื่องบด* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

  [N] เคร องบด, See also: เคร องป น, เคร องโม, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill mill [N] เครื่องโม่, See also: เครื่องบด, Syn. grinder, grater, quern

 • บดิ

  บด ( ภาษาหนังสือ, ร้อยกรอง ) เจ้า, ผู้ ครอง, นาย, เจ้าของ, ผู้ บังคับ บัญชา ( ภาษาหนังสือ, ร้อยกรอง ) ผัว

 • เครื่องบดพลาสติก

  ดำเน นก จการเคร องบดพลาสต ก เคร องผสมส เม ดพลาสต ก เคร องบดต วซ ผลการค นหาคำว า: เคร องบดพลาสต ก จำนวน 1 - 10 จากท งหมด 11 รายการ 0.001 ว นาท

 • เครื่องบดละเอียด ในพจนานุกรม อังกฤษ

  ตรวจสอบเคร องบดละเอ ยดแปลเป น อ งกฤษ. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า เครื่องบดละเอียด ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ์

 • คำศัพท์ ''''*เครื่องบดตัวอย่าง*'''' แปลว่าอะไร?

  ดูความหมายที่พจนานุกรมลองดู Longdo Dictionary

 • เกี่ยวเบ็ด

  หน าน แก ไขล าส ดเม อว นท 17 ม ถ นายน 2564 เวลา 21:45 อน ญาตให เผยแพร ข อความภายใต ส ญญาอน ญาตคร เอท ฟคอมมอนส แบบแสดงท มา-อน ญาตแบบเด ยวก น; อาจม เง อนไขอ นเพ ม ด ...

 • พจนานุกรม โกร่ง คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย ...

  โกร่ง. [n.] mortar. [syn.] ครกบดยา. หมายเหตุ เครื่องบดยารูปคล้ายครกหรือถ้วย มีสากสำหรับบดให้ละเอียด, ลักษณนามว่า ใบ. ตัวอย่างประโยค เขา ...

 • โม้ | พจนานุกรมไทย

  หมายถ ง น.เคร องบดชน ดหน งท าด วยห น ร ปร างคล ายส ส ข าว ม ๒ ส วน ส วนบนซ งเร ยกว าล กโม น น ม ม อถ อสำหร บหม น และม ร สำหร บกรอกเมล ดพ ช เม อหม นล กโม จะบดเมล ...

 • โกร่ง

  โกร่ง. เครื่องบด ยา รูปคล้าย ครก หรือถ้วย มี สาก สำหรับบดให้ละเอียด. ภาชนะรูปอย่างกล่องมี ลิ้น ใช้ตาม บ่อนเบี้ย สำหรับใส่ ...

 • เครื่องบดแร่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

  เคร องบดแร 1 entries ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องบดแร่-, *เครื่องบดแร่*

 • เครื่องบด ในพจนานุกรม เช็ก

  ตรวจสอบเครื่องบดแปลเป น เช ก. ด ต วอย างคำแปลคำว า เคร องบด ในประโยค ฟ งการออกเส ยงและเร ยนร ไวยากรณ ... พจนาน กรม ไทย- เช ก เคร อง ...

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

  ประกาศร บสม ครค ดเล อกข าราชการพลเร อนสาม ญเพ อแต งต งให ดำรงตำแหน งรองเลขาธ การราชบ ณฑ ตยสภา (ตำแหน งประเภทบร หาร ระด บต น) ใต ร มพระบารม จ กร นฤบด นทร ...

 • พจนานุกรม Grinder คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย …

  grinder. [n.] เครื่องบด เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด. [syn.] blender,mill. ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย NECTEC''s Lexitron Dictionary.

 • เบ็ด

  หน าน แก ไขล าส ดเม อว นท 18 ม ถ นายน 2564 เวลา 12:57 อน ญาตให เผยแพร ข อความภายใต ส ญญาอน ญาตคร เอท ฟคอมมอนส แบบแสดงท มา-อน ญาตแบบเด ยวก น; อาจม เง อนไขอ นเพ ม ด ...

 • Grinder คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง …

  grinder. [n.] เครื่องบด เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด. [syn.] blender,mill. ดูคำอื่นๆในหมวดแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON. grab grab at grab at a straw grab away grab for grab onto grabble grabby grace grace with.

 • การบด

  หน าน แก ไขล าส ดเม อว นท 17 ม ถ นายน 2564 เวลา 16:35 อน ญาตให เผยแพร ข อความภายใต ส ญญาอน ญาตคร เอท ฟคอมมอนส แบบแสดงท มา-อน ญาตแบบเด ยวก น; อาจม เง อนไขอ นเพ ม ด ...

 • พจนานุกรมจีน-ไทย-อังกฤษ คำว่า เครื่องบดกาแฟ …

  เครื่องบดกาแฟ แปลว่า ..พจนานุกรมจีน-ไทย พจนานุกรมไทย-จีน พจนานุกรมจีน-ไทย thai chinese dictionary

 • เครื่องบดย่อย

  จ ดจำหน ายเคร องบด WACO เคร องบดย อย เคร องบดอ ด จานป นเม ดป ย เคร องทำเม ดป ยแบบ Pellet ผลการค นหาคำว า: เคร องบดย อย จำนวน 1 - 1 จากท งหมด 1 รายการ 0.001 ว นาท

 • รางบดยา | พจนานุกรมไทย

  รางบดยา น. เคร องบดยาไทยและยาจ นให เป นผง ทำด วยโลหะร ปร างคล ายรางระนาด แต ก นสอบ ม ล กบด. หมายถ ง น.เคร องบดยาไทยและยาจ นให เป นผง ทำด วยโลหะร ปร างคล ...

 • เครื่องบด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

  เครื่องบด กาแฟ. [N] coffee grinder, Example: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟ ...

 • พจนานุกรมหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน …

  "พจนานุกรมหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน" โดย ศ. วิบูลย์ ลี่้ ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop