พืชที่ได้ผลดี

 • ริดสีดวง สูตรยาพอกจากพืชผักใกล้ตัว ปลอดภัย …

   · (ข าวกล อง 50 เปอร เซ นต ผ ก 25 เปอร เซ นต โปรต นจากพ ช 15 เปอร เซ นต เบ ดเตล ด 10 เปอร เซ นต ) และก นส บปะรดอย างน อยหน งเส ยวถ งคร งผลท กว นรวมถ งค นน ำส บปะรดด มว น ...

 • วิธีใส่ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดีด้วยคาถา 4 ถูก

  ว ธ การใส ป ยเคม ให ได ผลด ท ส ด ค อ พ ชใช ประโยชน ได เต มท ลดการส ญเส ย ให ใช คาถา 4 ถ ก ค อ ... ใส ป ยส ตรเหมาะสม ม ธาต อาหารตรงตามท พ ชต ...

 • ชนิดของพืชที่บำบัดน้ำเสียได้

  การบำบ ดน ำเส ยด วยธ ปฤาษ หากใครเคยส งเกตหนองน ำท เป นพ นท รกร างว างเปล า คงค นเคยก บ " ต นธ ปฤาษ " ท ส งท วมห ว หลายคนอาจมองว าต นธ ปฤาษ เป นว ชพ ชท ขยายพ ...

 • น้ำสับปะรด…กำจัดไข่แมลงศัตรูพืช …

   · โดยท วไป ไข แมลงม กกำจ ดได ยาก เน องจากม โครงสร างผน งท แข งแรง เพราะผล ตจากโปรต น และไคต น แมลงศ ตร พ ชแค 1 ต ว วางไข ได มากมาย ยกต วอย าง เช น เพล ยกระโดด ...

 • เกษตรกรมืออาชีพ! ปลูกไม้ผล 5 ชนิด ผลผลิตดก …

   · คุณไพศาล และ คุณนิ่มนวล ยงปัญญา. คุณไพศาล ยงปัญญา เกษตรกรอยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัด ...

 • วิธีการตอนกิ่งด้วยน้ำ ติดทุกกิ่ง …

  วิธีการทำ. 1. เลือกกิ่งต้นแม่ที่จะทำการตอนแล้วนำคัตเตอร์มาตัดกิ่งให้เป็นปากฉลาม ดังรูป. 2. จากนั้นนำน้ำยาเร่งรากทาบริเวณ ...

 • พืช 10 ชนิดปลูกแล้วช่วยให้สภาพจิตดีขึ้น

   · พืช 10 ชนิดปลูกแล้วช่วยให้สภาพจิตดีขึ้น. 01 มี.ค. 60 (10:15 น.) แสดงความคิดเห็น. หากใครที่มักจะมีปัญหาเรื่องภาวะทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น ...

 • วิธีเพาะเมล็ดพืชผักให้ได้ผลดี | เทคโนโลยีชาวบ้าน | …

  ข นตอนต อไป ทำได สองว ธ ว ธ แรก เม อต นอ อนเต บโตม ใบจร งช ดท สอง ให ถ ายลงถ งเพาะชำส ดำ ท ว สด เพาะม ส วนผสมจากด นร วน 3 ส วน ด นก ามป 1 ส วน และป ยคอกเก า 1 ส วน ...

 • ปลูกพืชให้ได้ผลดีที่สุด ต้องรู้จักดิน...

  ปลูกพืชให้ได้ผลดีที่สุด ต้องรู้จักดิน รู้จักโครงสร้างของดิน การจะปลูกพืชให้ได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ #ดินหรือโครงสร้างของดิน ไม่ใช่ ...

 • กำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง ด้วยสูตรนี้ ได้ผลดี

   · กำจ ดเพล ยไฟ ไรแดง ด วยส ตรน ได ผลด

 • ชีวภาพ สมุนไพร ไล่และกำจัดศัตรูพืช

  ชน ดแมลงศ ตร พ ชท ควบค มได กล มแมลงท ได ผลด เช น หนอนผ เส อ หนอนผ กชน ดต าง ๆ ได แก หนอนกระท ผ ก, หนอนหน งเหน ยว, หนอนกระท, หนอนชอนใบ, หนอนก ดก นใบ ฯลฯ กล มแม ...

 • วิธีการปลูกดอกไม้ให้ได้ผลดี | ข้อมูลการเกษตร พืช ...

  ต นกล าท จะนำมาปล กต องสมบ รณ ม ส ขภาพด ไม ม โรค ไม ม แมลงต ดมา เน องจากอาจทำให พ ชโตช า หร อตายเร ว ซ ำร ายกว าน นอาจแพร กระจายโรคไปย งต นไม ต นอ นด วย ค ...

 • พืชเขตร้อน

  มังคุดเป็นผลไม้เมืองร้อนที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นไม้ผลที่ปลูกได้ง่าย ขึ้นได้กับดินเกือบทุกชนิด ...

 • ประวัติศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท – ศูนย์วิจัยพืชไร่ ...

   · เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จึงขอนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่พอจะค้นคว้าได้มาบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ...

 • หนอนชอนใบ...ศัตรูพืชต้องห้ามในอียู

  หนอนชอนใบ...ศัตรูพืชต้องห้ามในอียู "หนอนชอนใบ" เป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่สหภาพยุโรประบุว่าตรวจพบติดไปกับพืชผักที่นำเข้าจากไทยจนเป็นสาเหตุ ...

 • ปลูกพืชให้ได้ผลดีที่ส...

  ปลูกพืชให้ได้ผลดีที่สุด ต้องรู้จักดิน รู้จักโครงสร้างของดิน. การจะปลูกพืชให้ได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ. #ดินหรือโครงสร้างของดิน. ไม่ใช่ปุ๋ยและปุ๋ยก็ไม่ใช่แค่ธาตุอาหาร ...

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร แนะวิธีการปลูกมะพร้าวให้ได้ ...

   · ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีการปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดีต้องประกอบด้วย การเลือกพื้นที่ปลูกดี ใช้พันธุ์ดี ...

 • พืชผักสมุนไพร ที่ใช้ลดน้ำตาล

   · 30.ฮว่านง็อก หรือพญาวานร. เป็นพืชสมุนไพรของเวียดนาม แต่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการ ลดน้ำตาลในเลือด ได้ดีพอสมควร โดยให้นำฮว่า ...

 • ปรับปรุงดินอย่างไรให้ ปลูกพืชผักได้ผลดี !! | …

   · ปรับปรุงดินอย่างไรให้ ปลูกพืชผักได้ผลดี ปัญหาเรื่องดิน ...

 • สูตรการปรับปรุง บำรุงดินให้ได้ผลดี ทำแบบเกษตร ...

   · 1.พ นท ท ทำการเกษตรท ม เน อด นเป นด นทราย เช น ด นร วนปนทราย ด นเหน ยวปนทราย ด นปนล กร ง ควรใช ป ยอ นทร ย ร วมด วย เช น ป ยหม ก ป ยพ ชสด เพ อเพ มอ นทร ยว ตถ ให แก ด ...

 • ปลูกข้าวโพดฯให้ได้ผลดี : 5 …

   · ปลูกข้าวโพดฯให้ได้ผลดี : 5 ข้อเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ : รู้วิธีป้องกัน กำจัดโรค แมลงศัตรูพืช. อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถสอบถาม ...

 • แนะนำการใช้จุลินทรีย์ ให้ได้ผลดีในพืช

  โครงการ สุขภาพของคน คือสุขภาพของชาติ การปลูกพืชแบบยั่งยืน ต้องปรับ ...

 • สูตรปุ๋ย"เปลือกไข่ กับ ผงชูรส" เร่งพืชโตไว ได้ผลดี ...

  เกลือ 6 ช้อนชา. ผงชูรส 8 ข้อนโต๊ะ. วิธีทำปุ๋ยเปลือกไข่และผงชูรส. เริ่มจากนำเปลือกไข่ที่เตรียมไว้ มาตำจนละเอียด. จากนั้นก็ใส่ ...

 • วิธี กำจัดเพลี้ยมด และ ศัตรูพืช …

  5. จากน นนำน ำท ได เทใส ขวดสเปรย แล วนำไปฉ ดประมาณ 7-10 ช อนโต ะ แล วใส เกล อ น ำส มสายช และตามด วยน ำสะอาดประมาณ 200 ม ลล ล ตร ลงผสมเขย าให ท กอย างละลายเข าด ว ...

 • ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจและพืช-บนคูคลอง-หนองน้ำ …

   · ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจและพืช-บนคูคลอง-หนองน้ำ-สระน้ำ-อะไรได้บ้างที่โต ...

 • พืชไร่ราคาตก ชาวสวนอุทัยฯ หันปลูกทุเรียน ได้ผลดี ...

   · พืชไร่ราคาตก ชาวสวนอุทัยฯ หันปลูกทุเรียน ได้ผลดี เนื้อแห้ง หวาน หอม กลิ่นไม่ฉุน. ที่มา. เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์. ผู้เขียน ...

 • เร่งรากพืช จากวิธีธรรมชาติ ได้ผลดี

   · การขยายพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ ส่วนใหญ่เราจะเห็นการตอนกิ่ง และปักชำกิ่ง แต่เดี๋ยวนี้มีสารเร่งรากพืชขาย ซึ่งไม่ใช่สารจากธรรมชาติ ราคาแพง และ ...

 • 4 วิธีแก้ดินเปรี้ยว ลดความเป็นกรด เติมธาตุอาหาร ให้ ...

   · ดินเปรี้ยวหรือดินกรดจัด เป็นดินที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นกรดจัดของดิน โดยทั่วไปมีค่าความเป็นกรด เป็นด่าง ของดินต่ำกว่า 5.5 ปัญหาดินกรด

 • แนะวิธีเพาะเมล็ดพืชผักให้ได้ผลดี

   · แนะวิธีเพาะเมล็ดพืชผักให้ได้ผลดี. ผู้เขียน. หมอเกษตรทองกวาว. เผยแพร่. วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564. เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ. ผมมีความสนใจปลูกต้นไม้ไว้รอบบริเวณ ...

 • เกษตรกรเมืองอุบลฯ ปลูกเงาะ ได้ผลดี ฟันกำไรงาม ...

  ม เงาะโรงเร ยนท ปล กมาก ท กว นน ม อย 120 ต น อาย 25 ป ผลผล ตท เก บได 200-300 ก โลกร ม ต อต น ต อป ปร มาณผลผล ตแต ละป มากบ างน อยบ าง เก บได – 280 ก โลกร ม ต อต น

 • หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี (คืออะไร หมายถึง ...

  หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี, หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี หมายถึง, หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี คือ, หลักการใช้ปุ๋ยเคมี ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop