โรงงานมณฑลซานตง

 • เกี่ยวกับเรา

  แนะนำโรงงาน โรงงานแลกเปล ยนความร อนของเราก อต งข นในป 1958 ต งอย ใน Linzi, Zibo City, มณฑลซานตงเม องหลวงของอาณาจ กร Qi โบราณท ม ประว ต ศาสตร อ นยาวนานและว ฒนธรรม ...

 • มณฑลซานตงแก้วเทคอุตสาหกรรม จำกัด

  มณฑลซานตงแก วเทคโนโลย อ ตสาหกรรม Co., Ltd: ประเทศจ นผ ผล ตช นนำของกระจกเหล กต ำ, กระจกเร อนกระจก, กระจก tempered, แก ว toughened, SGP กระจกลาม เนต, กระจกแตก, กระจกส เง น ...

 • มณฑลซานตงZhihongร่วมค้าของ, จํากัด

  มณฑลซานตงZhihongร วมค าของ, จ าก ด: ท ม ค ณภาพส งpuโฟมฉนวนก นความร อนแผงผน งโลหะ, พ ว ซ โฟมคณะกรรมการ, ย ปซ มคณะกรรมการ, ท ตาราง, ด วยราคาท ด ท ส ดจากโรงงาน ...

 • มณฑลซานตง Shiyue อัจฉริยะเครื่องจักร Co., Ltd

  โรงงาน ผสมคอนกร ต เคร องบดห น บดกราม ค อนบด ... มณฑลซานตง Shiyue อ จฉร ยะเคร องจ กร Co., Ltd ...

 • กระเบื้องโลหะกระเบื้องหินสีกระเบื้องหลังคา|Shandong …

  มณฑลซานตง Jinjun ว สด ก อสร าง Co., Ltd ทำงานโรงงานของต วเองในป 2012 ซ งส วนใหญ ผล ตกระเบ องหล งคาโลหะ โรงงานของเราครอบคล มพ นท 15,000 ตารางเมตรม 5 สายพน กงานประมาณ ...

 • มณฑลซานตง – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน …

  มณฑลซานตงเป นมณฑลท ม ทร พยากรธรรมชาต อ ดมสมบ รณ ม พ นธ พ ชกว า 3,100 ชน ด ม ผลไม กว า 90 ชน ด แต ละเม องในมณฑลเป นแหล งผล ตผลไม ท ข นช อ เช น เม องเย ยนไถเป นแหล ง ...

 • ประเทศจีน Catalyst Zeolite CO.,LTD ข้อมูลติดต่อ

  ประเทศจ น Catalyst Zeolite CO.,LTD ข อม ลต ดต อ:ท อย : เขตพ ฒนา Hi-Tech linzi zibo มณฑลซานตงประเทศจ น, ต ดต อเราโดย 86-533-52065595-3. ท อย : เขตพ ฒนา Hi-Tech linzi zibo มณฑลซานตงประเทศจ น

 • มณฑลซานตงเหวยฟางโรงงานอุปกรณ์ขุดทอง

  ข าว - มณฑลซานตงใหม Blue . เพ ม: ช น 16 อ ทยานว ทยาศาสตร Yanyuan ของมหาว ทยาล ยป กก ง, Blue Wisdom Valley, No.6888 East Jiankang Street, Weifang City, มณฑลซานตง, PRChina โทรศ พท : + 86-536-8365208 Mob: +8618663628815

 • ประเทศจีนมณฑลซานตงวอดก้าขวดโรงงานซัพพลายเออร์ผู้ ...

  มณฑลซานตง วอดก าขวดโรงงาน เราเป นโรงงานขวดแก วในมณฑลซานตงประเทศจ น เราผล ตขวดแก วใสท กชน ดเราจะผล ตขวดวอดก าขวดว สก ขวดบร ...

 • โรงงานของเรา

  มณฑลซานตง Xinyu Geosynthetics ว ศวกรรม Co., Ltd เพ ม: เขตหล งเต อโจวเม องมณฑลซานตงประเทศจ น Jennifer Lee: +8617605342013 โทรสาร: + 86-534-2567999 อ เมล: [email protected]

 • โรงงานของเรา

  โรงงานของเรา มณฑลซานตง Zibo Huanyu สะพานแบบหล อ Co., Ltd. ต งอย ใน Zibo เม องมณฑลซานตง ก อต งข นในป 1986 บร ษ ท ม สองสาขาม พ นท รวม 155 เอเคอร 8 การประช มเช งปฏ บ ต การโครงสร ...

 • เกี่ยวกับเรา

  โรงงานของเรามณฑลซานตง Honestar ศ ลปะและงานฝ ม อ Co., Ltd ต งอย ในมณฑลซานตงประเทศจ นม ประว ต ศาสตร ท ยาวนานมากน เป นเร องราวท ยาวนานเร มต นก บชายหน ม 20 ป ท ผ านมา ...

 • เมืองไท่อัน มณฑลซานตง เปิดโรงงานย้อมเส้นด้ายฝ้าย ...

  Home หน าแรก News ข าว BELT & ROAD เศรษฐก จ ธ รก จ | การค า | การลงท น ตลาดเง น | ตลาดท น การบร การ | การท องเท ยว คมนาคม | ขนส ง | โลจ สต กส

 • มณฑลซานตง Aida Medical Products Co., Ltd

  นในราคาถ ก, ย นด ต อนร บท จะต ดต อโรงงาน ของเราส าหร บรายละเอ ยดเพ มเต มของ ... Aida Medical Products จำก ด ต งอย ในเม อง Weifang ของมณฑลซานตง ท ม ช อเส ...

 • มณฑลซานตงอุตสาหกรรมท่อ KANGYU

  มณฑลซานตง Kangyu ท ออ ตสาหกรรม Co., Ltd เพ ม: Lanshan Kangyu อ ตสาหกรรม Pakr, หม บ าน Lijiazhai, Zaoyuan Town, Linyi, มณฑลซานตง, ประเทศจ น โทรสาร: + 86-539-7168922 Ph: +8615753917376

 • ค้าหาผู้ผลิต โรงงาน มณฑลซานตง ที่ดีที่สุด และ …

  ค นหาส นค าท ด ท ส ดของผ ผล ต โรงงาน มณฑลซานตง ก บส นค า โรงงาน มณฑลซานตง ราคาถ กและม ค ณภาพสำหร บตลาดท พ ดภาษา thai ใน alibaba

 • มณฑลซานตงaoxueร่วมวัสดุตกแต่งของ, จํากัด

  ย นด ต อนร บส มณฑลซานตง Aoxue! ถ าใช คอมพ วเตอร สาธารณะ AoXue ตกแต งว สด จำก ด เป น บร ษ ท ท เช ยวชาญในการผล ตและการขายของ บร ษ ท flooring พลาสต กต งอย ในบ านเก ดของขงจ ...

 • จีน Geotextile, Geomembrane, Geocomposite, Geonet, …

  มณฑลซานตง Xinyu Geosynthetics Engineering Co., Ltd เป นโรงงานช นนำของจ นในอ ตสาหกรรม geosynthetic เช ยวชาญใน geomembrane ทนทานความแข งแรงแรงด งส ง geotextile เหม อง geogrid ราคาโรงงานโดยตรงกำหนดเอง ...

 • ประเทศจีนแสงอัลตราไวโอเลตบำบัด, โรคสะเก็ดเงินแสง ...

   · มณฑลซานตงลายชางอ ปกรณ การแพทย Co., Ltd: เป นหน งในม ออาช พมากท ส ดแสงบำบ ดอ ลตราไวโอเลตแสงบำบ ดโรคสะเก ดเง นแสงอ ลตราไวโอเลตส องไฟแสงบำบ ดแสงย ว สำหร ...

 • มณฑลซานตง Guanyi Automobile Fitting Co., Ltd

  มณฑลซานตง Guanyi Automobile Fitting Co., Ltd: เป นหน งในล กส บเคร องยนต ม ออาช พมากท ส ดล กส บด เซลและผ ผล ตล กส บน ำม นเบนซ นและซ พพลายเออร ในประเทศจ นเรากำล งแนะนำผล ตภ ณฑ ...

 • จีนโรงงานวิสกี้ขวดมณฑลซานตงซัพพลายเออร์ผู้ผลิต ...

  โรงงานผล ตขวดว สก มณฑลซานตง ขวดแก ว JP เป นผ ผล ต 10 ป และผล ต 1,000,000 ช นท กว น! เราม ฟล นท ซ ปเปอร และฟล นท ส งสองชน ดขวดสายการผล ตหล กค อ 8S และ 6S บรรท ด ไม เพ ยง แต ...

 • มารู้จักยางยักษ์ใหญ่ของมณฑลซานตง "Linglong Tyres" …

  มณฑลซานตงเป ดต วรถไฟ Cross-border E-commerce ขบวนแรก นครเฉิงตูเปิดตัวเส้นทางรถไฟฟ้าพลังงานใหม่สายแรกของโลก วิ่งฉิวชมวิว 270 องศา

 • เกี่ยวกับเรา

  -โรงงานสายเคเบ ล luxing อย ในหล นอ ZoneCovering พ ฒนาเศรษฐก จพ นท กว า 60 ไร -มณฑลซานตงใหม Luxing Cable Co., Ltd ม พน กงานมากกว า 150 คน ซ งว ทยาล ยการศ กษามากก ...

 • โรงงานมณฑลซานตงบดมือถือ

  โรงงานท วร - มณฑลซานตง Liaocheng Derun Emt . เย ยมชมโรงงานคล งส นค าทดสอบผล ตภ ณฑ ตรวจค ณภาพการผล ต CERTIFICATE 0635-2124589 [email protected] ร บราคา

 • เกี่ยวกับเรา

  โรงงาน ของเรา โรงงานอ ตสาหกรรมเคร องจ กร Haitui loacted ในเขตพ ฒนาเศรษฐก จและเทคโนโลย Jining เม องจ งหว ดมณฑลซานตงซ งส วนใหญ หม นในการผล ...

 • ค้าหาผู้ผลิต มณฑลซานตง โรงงาน ผ้าห่ม …

  ค นหาส นค าท ด ท ส ดของผ ผล ต มณฑลซานตง โรงงาน ผ าห ม ก บส นค า มณฑลซานตง โรงงาน ผ าห ม ราคาถ กและม ค ณภาพสำหร บตลาดท พ ดภาษา thai ใน alibaba ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop