Zwroty

Zwrot w 3 prostych krokach


 1. Formularz zwrotu
  Odpowiedni formularz jest dostępny pod linkiem: pobierz.

  Wypełnij dokument w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki podając wszystkie wymagane informacje i dołącz go do zwracanej przesyłki.

 2. Odeślij zwracany produkt
  Zapakuj produkty razem ze wszystkimi otrzymanymi dodatkami i formularzem zwrotu w taki sposób aby nie uległy uszkodzeniu.

  Wyślij paczkę na adres:
  Slocare Karolina Dańczak
  ul. Alojzego Nowaka 2
  61-407 Poznań

  Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem.

 3. Zwrot pieniędzy
  Zwrot należności zostanie zrealizowany poprzez taki sam sposób płatności jaki został użyty podczas składania zamówienia za wyjątkiem płatności za pobraniem (przelew na konto).

Więcej informacji


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w REGULAMINIE – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY pkt. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@slocare.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego po linkiem: formularz zwrotu towaru.

1. Obowiązuje termin 14-dniowy. Liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2. Oświadczenie należy złożyć na formularzu odstąpienia od umowy [załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2.

3. Zwracany przez Klienta/Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

4. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony, nie może nosić śladów użytkowania. Nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Przy częściowym zwrocie produktów Klient dostanie zwrot odpowiadający cenie produktów zwracanych.

6. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
6.1. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
6.2. Kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany na specjalne zamówienie (indywidualna specyfikacja) Klienta;
6.3. Gdy towar ulega szybkiej eksploatacji lub ma krótki termin ważności;
6.4. Gdy towar jest odpieczętowany, a wyklucza to zachowanie higieny i ochrony zdrowia;
6.5. Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.